Uttarkashi Tenders

Search the best available uttarkashi tenders, uttarkashi Government Tenders, uttarkashi State Tenders, uttarkashi Department Tenders, uttarkashi City Tenders, uttarkashi Category Tenders.

1. NTID 18122745

Opening Date : 2019-01-18

Closing Date : 2019-02-18

2. NTID 18246858

Opening Date : 2019-01-30

Closing Date : 2019-02-19

3. NTID 18393137

Opening Date : 2019-02-08

Closing Date : 2019-02-20

Uttarkashi,Uttarakhand, India Price : 2.52 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Uttarkashi,Uttarakhand, India

4. NTID 18393140

Opening Date : 2019-02-08

Closing Date : 2019-02-20

Uttarkashi,Uttarakhand, India Price : 1.75 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Uttarkashi,Uttarakhand, India

5. NTID 18246864

Opening Date : 2019-01-30

Closing Date : 2019-02-20

Uttarkashi,Uttarakhand, India Price : 44.03 Lakh

UTTARAKHAND JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

UTTARAKHAND JAL VIDYUT NIGAM LIMITED Tender
Uttarkashi,Uttarakhand, India

6. NTID 18432029

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Uttarkashi,Uttarakhand, India Price : Not Estimated

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

MINISTRY OF HOME AFFAIRS Tender
Uttarkashi,Uttarakhand, India

7. NTID 18408873

Opening Date : 2019-02-09

Closing Date : 2019-02-21

8. NTID 18375348

Opening Date : 2019-02-07

Closing Date : 2019-02-21

9. NTID 18375349

Opening Date : 2019-02-07

Closing Date : 2019-02-21

10. NTID 18259557

Opening Date : 2019-01-31

Closing Date : 2019-02-22

Uttarkashi,Uttarakhand, India Price : 1.15 CR

UTTARAKHAND JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

UTTARAKHAND JAL VIDYUT NIGAM LIMITED Tender
Uttarkashi,Uttarakhand, India
Inquiry