Jharsuguda Tenders

Search the best available jharsuguda tenders, jharsuguda Government Tenders, jharsuguda State Tenders, jharsuguda Department Tenders, jharsuguda City Tenders, jharsuguda Category Tenders.

5. NTID 18427117

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-20

6. NTID 18424605

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Jharsuguda,Odisha, India Price : 1.92 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Jharsuguda,Odisha, India

7. NTID 18424619

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Jharsuguda,Odisha, India Price : 3.01 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Jharsuguda,Odisha, India

8. NTID 18424620

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Jharsuguda,Odisha, India Price : 2.27 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Jharsuguda,Odisha, India

9. NTID 18424622

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Jharsuguda,Odisha, India Price : 4.38 CR

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA Tender
Jharsuguda,Odisha, India

10. NTID 18415080

Opening Date : 2019-02-11

Closing Date : 2019-02-21

Jharsuguda,Odisha, India Price : Not Estimated

Ministry of Civil Aviation

Ministry of Civil Aviation Tender
Jharsuguda,Odisha, India
Inquiry