Tender Information

Mathura-Vrindavan Development Authority Mathura
NTID 20207344
Tendering Authority Mathura-Vrindavan Development Authority Mathura
Description Janpad Mathura Me Nandgaon Isthit Pavan Sarover Ka Vikash Avem Sonderyekaran Ka Karye
Estimated Cost 1433000.00
EMD
Doc Cost 1180.00
Last Date for Submission 2019-10-18
Closing Date 2019-10-18
Location Mathura-Vrindavan Development Authority Mathura India, Uttar Pradesh, Mathura
Tender Document Download Document
Inquiry