Vijayawada Municipal Corporation Tenders

Search the best available vijayawada municipal corporation tenders, vijayawada municipal corporation Government Tenders, vijayawada municipal corporation State Tenders, vijayawada municipal corporation Department Tenders, vijayawada municipal corporation City Tenders, vijayawada municipal corporation Category Tenders.

1. NTID 18139881

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 6.27 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

2. NTID 18139882

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 7.44 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

3. NTID 18139883

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 13.13 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

4. NTID 18139884

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 3.59 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

5. NTID 18139885

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 21.97 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

6. NTID 18139886

Opening Date : 2019-01-21

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 8.69 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

7. NTID 18152565

Opening Date : 2019-01-22

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 15.77 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

8. NTID 18152566

Opening Date : 2019-01-22

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 8.57 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

9. NTID 18152567

Opening Date : 2019-01-22

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 3.49 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India

10. NTID 18152568

Opening Date : 2019-01-22

Closing Date : 2019-01-24

Vijayawada,Andhra Pradesh, India Price : 7.87 Lakh VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION
VIJAYAWADA MUNICIPAL CORPORATION Tender
Vijayawada,Andhra Pradesh, India
Inquiry